SSS (FAQ)

1- SAT (Scholastic Aptitude Test) Nedir?

SAT, Amerikan üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen tüm öğrencilerin ve Türkiye üniversitelerinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu üniversitelere başvururken kullandıkları bir sınavdır. SAT, SAT I ve SAT II olmak üzere iki ayrı sınavdan oluşur. SAT I, ya da “SAT Reasoning Tes”t sınavı Reading (okuma), Math (Matematik) ve Writing (Yazma) olmak üzere üç farklı bölümden oluşur. Bu alanlarda öğrencilerin bilgisinin ölçülmesi hedeflenir. SAT testinin her bir bölümü minimum 200 ve maksimum 800 puan ölçeğindedir.

2- SAT’ın uygulanmasından, başvuruların gerçekleşmesinden ve sonuçların açıklanmasından hangi kurum sorumludur?

SAT  (Scholastic Aptitude Test) ile ilgili her konudan sorumlu tek kurum College Board organizasyonudur.

(http://www.collegeboard.com)

3- SAT ne zaman yapılır?

SAT Amerika Birleşik Devletleri’ne yılda 7 defa, diğer ülkelerde ise yılda 6 defa olmak üzere ortalama olarak 2 ayda bir uygulanır. Sınav tarihleri http://www.collegeboard.com sitesinden duyurulur.

4- SAT Türkiye sınav merkezleri nerelerdir?

Türkiye’deki SAT sınavı başvuru ve sınav merkezleri aşağıda yer almaktadır.

Bilkent Üniversitesi, ANKARA
Türk Amerikan Derneği, ANKARA
İstanbul AmerikanRobert Lisesi, İSTANBUL
Özel İzmir Amerikan Koleji, İZMİR
Özel Tarsus Amerikan Koleji, TARSUS

5- SAT’a girmek için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?

SAT’a başvurmak, sınava girmek veya üniversitelere kabul için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

6- SAT’a kaç kez girilebilir, herhangi bir sınırlama var mıdır?

SAT’a birden fazla kez başvuruda bulunmak ya da sınava girebilmek için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca SAT’a birden fazla girmiş olmak adayın puanında da herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Ancak skor kağıdınızda en son test skorunuzla birlikte maksimum 6 skor ve 6 subject skorunuz gözükebilir.

7- SAT  ile Türkiye’deki üniversitelerde lisans eğitimi dışında bir eğitim alınabilir mi?

SAT sadece lisans eğitimi için yapılan bir sınavdır. Türkiye’de yüksek lisans (mastır) ya da doktora yapmak isteyen yabancı uyrukluların SAT ile herhangi bir ilgileri yoktur.

8- SAT ile Türkiye’de uygulanan diğer üniversiteye giriş sınavları YGS & LYS (ÖSS) arasında bir benzerlik var mıdır?

YGS & LYS (ÖSS) ve SAT’ın Türkiye’deki yapılan üniversiteye giriş sınavları olmaları dışında ortak noktaları oldukça sınırlıdır. Ana hatlarıyla değerlendirildiğinde, ders dağılımları, soru adetleri, soru tipleri, puan hesaplama yöntemleri, üniversiteye yerleştirilme işlemleri birbirinden oldukça farklıdır.

Bu sınavlarda geçerli olan alan ayrımının (SAY-EA-SÖZ) üniversiteye yerleştirmelerdeki belirleyiciliği SAT’da söz konusu değildir. SAT’a katılan herhangi bir adayın, lisede okuduğu ağırlıklı alanın, not ortalamasının veya bitirdiği lisenin türünün SAT puanlamasında herhangi bir etkisi yoktur. Fakat, özellikle son yıllarda üniversitelere başvuru ve yerleştirme işlemlerinde bazı belli başlı üniversitelerin kimi ek kriterler uygulayarak, öğrenci kabulu sırasında ilgili üniversiteye başvuran adayın okuduğu ağırlıklı alanı, not ortalamasını veya bitirdiği lisenin türünü dikkate aldıkları bilinmektedir.

9- SAT’a kimler başvurabilir ?

SAT’a liseden mezun olan ya da 11. veya 12. sınıfta olan tüm öğrenciler katılabilir.

10- SAT başvuru ücretleri ne kadardır?

SAT sınav ücreti   $75
 
SAT Subject test taban ücreti   $46
 
dinleme bölümü olan herbir dil sınavı için   + $20
 
herbir subject sınavı için   + $10
 

SAT sınavı ek ücretler:

telefonla kayıt   $12,50
 
değişiklik ücreti   $22
 
geç kayıt ücreti   $23
 
standby ücreti   $38
 
uluslararası öğrenci ücreti   $26
 
telefonda sonuç öğrenme   $12,5
 
extra rapor ücreti   $9,5
 
hızlı rapor ücreti   $27
 
tekrar arşiv rapor isteği   $21
 

11- SAT başvuruları nasıl yapılır?

SAT başvuruları http://sat.collegeboard.com/home adresinden online olarak yapılır.

12- SAT’de uygulanan testler ve dersler hangileridir ve bu testleri cevaplamak için ne kadar süre tanınır?

SAT I (Reasoning Test) sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşur, sözel bölüm Reading ve Writing olmak üzere iki alt bölüme ayrılır. Sayısal bölüm ise matematik testinden oluşur ve bu testde matematik-geometri soruları sorulur. Sınav süresi 3 saat 45 dakikadır.

SAT II (Subject Tests) ise biyoloji, kimya, fizik, tarih gibi alanlarda bilginizi ölçen 1 saatlik ve çoktan seçmeli bir sınavdır.

13- SAT hangi dillerde uygulanır?

SAT İngilizce olarak uygulanır.

14-  SAT sonuçları ne zaman açıklanır?

SAT sonuçları katılılan sınavdan yaklaşık 15 sonra belli olur ve 3-5 hafta içinde adayların adreslerine postalanır.

15- SAT sonuç belgeleri ne kadar süre için geçerlidir?

SAT sonuç belgeleri Amerikan üniversitelerine başvuru sürecinde, üniversiteler arasında farklılıklar olmakla beraber genel olarak 5 yıl için geçerlidir. Türkiye üniversitelerine başvuran yabancı uyruklu öğrenciler için ise girilen sınavın geçerliliği 2 yıldır.

16- SAT sonuçları ile yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’deki tüm üniversitelere başvuru yapabilirler mi?

SAT sonuçları ile ancak ile ÖSYM’nin her yıl çıkardığı yabancı uyruklu öğrenci kılavuzunda yer alan üniversitelere başvuru yapılabilir.

17- Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere başvurabilmek için SAT dışında herhangi bir alternatif var mıdır?

Türkiye’de lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklular SAT’a girmek dışında, SAT’a eşdeğer olarak kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan kimi sınav sonuçları ya da diplomalarla da Türkiye’deki üniversitelere başvurabilmektedirler.

ÖSYM’nin gerçekleştirdiği ve Türk üniversitelerinde yabancı uyruklu öğrenci kabulu için uygulanan TCS  (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı) sınavı bu sınavlardan biridir.

ÖSYM’nin yaptığı sınavlar dışında, üniversiteler kendi bünyelerinde yaptıkları YÖS’ler (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları)  ile de öğrenci kabul etmektedirler. Ayrıca üniversitelere başvurular sırasında kullanılan diğer sınavlar ya da diplomalar üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermekle beraber genel olarak kabul görenlerin bir bölümü aşağıda sıralanmıştır;

SAT (Scholastic Aptitude Test)

ACT (American College Testing)

GCE-A-Level (General Certificate Education)

Uluslararası Bakalorya (IB-International Baccalaureate)

Suriye Bakaloryası (Al-Shahada-Al-Thanawiyya)

Lübnan Bakalorya Sınavları (Baccalauréat Libanais)

Fransız Bakaloryası

ABITUR – Almanya

Tawjihi – Ürdün ve Filistin

Gaokao – Çin

Senegal Bakaloryası

Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi – İran

______________________________________________________________

SAT hazırlık alanında, Türkiye’de ve Dünya’da adayların sınava hazırlanabilmeleri için profesyonel olarak kurs hizmetleri veren aynı zamanda yayın desteği sağlayan güvenilir kurumlardan bir tanesi  Metropol Dershaneleri’dir.

Kurslara katılma imkanı olan adaylar Metropol Dershaneleri’nde sınava hazırlanırken, kurslara katılma imkanı olmayan diğer adaylar da Metropol Yayınları’nın SAT hazırlık yayınlarını kullanmaktadırlar.

Copyright © 2016 SAT Sınavı Bilgi Edinme ve Haber Portalı Tüm hakları saklıdır.